charger people app

Priser (Kontrollanten)

Den 1 juni 2022 kommer vi justera vår prislista. Timtaxan kommer att höjas till 59 kr/h och kilometertaxan till 1,90 kr/km.

Bil

Tid Periodpris (inkl. moms.) Kilometerpris (inkl. moms.)
Timme 49 kr 1,50 kr/km
24h 395 kr 1,50 kr/km
Helg 695 kr 1,50 kr/km

Debitering sker för varje påbörjad halvtimme.

Avbokning måste ske senast 30 min innan bokningen börjar.

Betalning sker en gång i månaden. E-post skickas till respektive användare med information om betalning. Betalning sker med kort (Visa eller MasterCard). Efter första månaden dras kostnaden varje månads förbrukning automatiskt från det registrerade kortet.

Vid helghyra hämtas och lämnas fordonet inom den aktuella helgen, från lördag 00.00 till söndag 23.59. Vid bokning mindre än en hel helg där ordinarie timpris tillämpas kan aldrig summan blir mer än motsvarande kostnad för en hel helg.

Exempel: Om fordonet bokas 10 timmar kommer den totala avgiften bli 490 kr, men det slutliga priser för användaren stannar vid 395 kr motsvarande dygnspriset. Således kan du aldrig behöva betala mer än en paketavgift ifall du bokar bilen färre timmar än 24h eller helg.

Prislistan kan komma att ändras, användaren ansvarar för att kontrollera prislistan innan bokning.